Skip to main content

Agenda

This conference is available from 1 September 2021 as a series of pre-recorded webinars.

Consolidated Presentations >>

Workshop and Questionnaire >>

Chief of Army’s Introduction

He Kōrero Whakataki nā te Rangatira o Ngāti Tūmatauenga

How CASEM21 Will Work

Te whakahaere o CASEM21

Futures

Te āpōpōtanga

Defence Assessment 2021 – MOD

Arotakenga Kaupapa Waonga 2021 – Manatū Kaupapa Waonga

Output 2: Army Capabilities

Whakaputanga 2: Ngā Pūmanawa o Ngāti Tūmatauenga

Safety and Training

Kitenga Tuatahi o te Whakahoutanga Whakangungu i a Ngāti Tūmatauenga

Mission Command Training Facility (MCTF)

Wāhi Whakangungu Pūtahi Whakahaere

Culture

Te Ahurea o Ngāti Tūmatauenga 2040

Key Deductions

Whakaaro Matua

RECOMMENDED Additional Readings and Resources >>